Андрея Шивачев

Име: Андрея Петков Шивачев

Образование: висше юридическо

Квалификация: юрист

Професионален опит: 28 г. юридически стаж;
Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на
наказателното и семейното право.
Медиатор № 20060622001/22.06.2006 г. в Единния
регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Участвал и
организирал семенари за личностно развитие и
взаимоотношения към фондация „Същност“ – София с
водещ фасилитатор д-р Менис Юсри –Великобритания.

Област, в която предлагам услуги по медиация: семейни спорове, наказателно право, спорове при
непозволено увреждане и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА