Десислава Николова

Име: Десислава Николова Николова

Образование: Висше юридическоМагистър, специалност „Право“

Квалификация: Старши юрисконсулт на летище. Юрист с познания и практика в областта на гражданското право и процес, трудово, търговско и облигационно право, административно право и процес, авиация, летища и летищни дейности.

Професионален опит: Над 15 години юридически стаж.

Допълнителна квалификация: Следдипломно обучение на СУ „Св. Климен Охридски“ по Правната система на ЕС след Договора от Лисабон – Удостоверение, рег. №10102/23.11.2010 г.
Удостоверение №5/03.07.2016 г. от Професионална Асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ за завършен пълен курс на обучение за медиатор;
Медиатор № №20161025002, вписан в Единния регистър на медиаторите към МП;
Специализация по търговска медиация - Удостоверение №3/25.06.2017 г.;
Сертификат от ПАМБ за преминало обучение с теоретична подготовка и практическа част по семейна, търговска и потребителска медиация;
Сертифициран „НЛП практик“

Чужди езици: Френски, английски език и руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, трудови, търговски, семейни, публично-частни и др. спорове.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА