Димитринка Желязкова
Име: Димитринка Маринчева Желязкова

Образование: Магистър „Социална психология”. Професионален опит: 11 г.

Квалификация: Магистър "Социална психология";

Професионален опит: Практикуващ психолог: частна практика – психологически консултации за деца и възрастни; детско-родителски, семейни отношения. Медиатор № 20060721004/21,07,2006 г. в Единния регистър на медиаторите към МП.

Допълнителна квалификация: Сертификация за работа с: Conners 3: Рейтингова скала за оценка на хиперактивността и коморбидните състояния; Рейтинг скала за оценка на детското развитие; PSI-4 Индекс на родителския стрес; DAF – оценка на агресията при деца и юноши; „Работа по случаи за превенция и интервенция на родителско отчуждение – PAS синдром”.
Владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА