Димитър Кирилов
Име: Димитър Петров Кирилов

Образование: Средно специално

Квалификация:

Професионален опит: 25 г.  стаж;контрол спазване на законите
 на свободна практика,  с опит в сферата на гражданско и административно право,възстановяване на порт фолио.Разрешение на конфликти.
Медиатор № 20110711003 в Единния регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Специализация по финансови конфликти; Владеене на руски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА