Елена Петкова

Име: Елена Маринова Петкова

Образование: „Международни отношения“ - висше икономическо – УНСС; МА „Психология на социалните дейности“ – ПУ „Паисий Хилендарски“;
„Международни отношения - право на ЕС“ -
СУ „Св.Климент Охридски“ – магистър по право на ЕС.

Квалификация: икономист, психолог и магистър по право на ЕС.

Професионален опит: 17 г.

Допълнителна квалификация: специализация „Жени лидери в гражданското общество“ – МВнР Израел; Медиатор № 20121126001, вписан в Единния регистър на медиаторите към МП; специализация по търговска и семейна медиация – ПАМБ. Международна лятна школа по преговори, комуникация и медиация - ПАМБ.
Чужди езици: испански, английски и руски език; ползва сърбо-хърватски и македонски.

Област, в която предлагам услуги по медиация: търговска и семейна медиация; уреждане на трудови, публично-частни и междуинституционални спорове.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА