Елена Ставревава

Име: Елена Георгиева Ставрева

Образование: Висше юридическо; Икономически техникум.

Квалификация: Юрист; Икономист-счетоводител

Професионален опит: 19 г. юридически стаж като адвокат на свободна практика. Имам опит в областта на търговското, облигационното, вещното, семейното, наследственото и административното право, граждански и административен процес, изпълнително право.

Допълнителна квалификация: Медиатор, вписан под № 20060622008 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА