Ваня Кирязова
Име: Иванка Маринова Кирязова

Образование: висше юридическо

Квалификация: юрист

Професионален опит: юрисконсулт от 1994г. до 1999г.; адвокат на свободна практика от 1999г.,  с опит в сферата на семейното право, като част от гражданско право, облигационно и вещно право, международно частно право.
Медиатор  – Удостоверение № 3/ 25.01.2007 г. на Министерство на правосъдието

Допълнителна квалификация: Владеене на руски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: семейни спорове, родителски права, граждански, търговски, вещни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане, проблеми на етажна собственост  и др., спорове с международен елемент.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА