Катя Маринова
Име: Катя Михова Маринова

Образование: висше юридическо

Квалификация: медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите под № 20100810005

Професионален опит: 16г. 2 м. юридически стаж като адвокат

Допълнителна квалификация:

Област, в която предлагам услуги по медиация: гражданско, търговско, семейно право и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА