Костадинка Георгиева
Име: Костадинка Георгиева-Кръстева

Образование: висше юридическо

Квалификация:

Професионален опит: 9г.и 4м. юридически стаж; Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на гражданското право.

Допълнителна квалификация: Специализация по семейна медиация.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански спорове - семейни, имотни, междусъседски, наемни, битови, непозволено увреждане; трудови спорове;

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА