Мариана Трифонова
Име: адв. Мариана Стефанова Трифонова

Образование: висше юридическо и висше икономическо

Квалификация: гражданско и административно право

Професионален опит: 19 години и 6 месеца юридически стаж като адвокат, с опит в гражданското, административно право и процес, изпълнителен процес.

Допълнителна квалификация:

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, семейни, вещни, трудови, потребителски спорове и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА