Мила Попова
Име: Мила Николова Попова

Образование: Висше юридическо

Квалификация: 19 години юридически стаж, Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на гражданското и търговското право.
Медиатор №20080227003, вписана в Единния регистър на медиаторите от 27.02.2008 г.

Професионален опит:

Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация, владеене на руски език

Област, в която предлагам услуги по медиация:граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА