Николай Тотев
Име: Николай Атанасов Тотев

Образование: Висше юридическо и предучилищна педагогика

Квалификация: ТУ София – инженер по автоматика
ИУ Варна – мениджмънт и стопански бизнес
Open University London – The Professional Certificate in Management

Професионален опит: 30 години
Консултантска дейност и бизнес планиране. Разработване и управление на евро проекти. Бюджетиране. Валутни пазари и инвестиции. Интегрирани системи за управление по ISO стандарти.

Допълнителна квалификация: езици - английски, руски
Медиатор, вписан в ЕРМ под № 20170213002 Специализация по търговска медиация

Област, в която предлагам услуги по медиация:
- търговски спорове;
- презгранични спорове;
- семейни спорове;
- спорове, свързани с права на потребители;
- граждански спорове.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА