Пешка Чернокожева
Име: Пешка Христова Чернокожева

Образование: Висше юридическо

Квалификация:

Професионален опит: над 20 г. юридически стаж
Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на гражданското и административно право; Медиатор №20060523004 в Единния регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация; владеене на английски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА