Петя Колева
Име: Петя Господинова Колева

Образование: Висше юридическо; Завършила Бургаски свободен университет

Квалификация:

Професионален опит: 14 г. и 8 м. юридически стаж; Адвокат на свободна практика с опит в сферата на гражданско, административно и наказателно право; Медиатор № 20090806002 в Единния регистър на медиаторите.

Допълнителна квалификация: Владеене на английски език, руски език, испански език и френски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА