Севим Ахмедова
Име: Севим Неджатиева Ахмедова

Образование: Висше юридическо и предучилищна педагогика

Квалификация:

Професионален опит: 20 г. педагогически и 18 г. юридически стаж;
Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на наказателно, гражданско и административно право; Медиатор, вписан под № 20070125004 в Единния регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Владеене на турски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: Семейни, родителски права, непозволено увреждане, граждански, търговски, вещни, трудови, потребителски спорове и др. подобни.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА