Всеволод Никонов

Име: Всеволод Владиславович Никонов

Образование: Висше икономическо

Професионален опит: Управление на проекти,
експлоатация на инженерни системи, социални
дейности.
Медиатор Рег.№ 2015111800, дата на вписане в Единния
регистър на медиаторите към МП: 18.11.2015 г.

Допълнителна квалификация: Владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация:граждански, търговски, застрахователни, вещни, потребителски спорове, уреждане на спорове в
областта на етажна собственост, мултинационални общности, в българо-руска среда, арбитражни дела, изпълнителни производства.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА